Związek Nauczycielstwa Polskiego
Zarząd Oddziału w Szczucinie

Dyżur Prezesa Oddziału

Dyżur Prezesa Oddziału ZNP:

Poniedziałek – 10:00 – 16:00

Wtorek 13:30 – 15:30

Czwartek – 13:00 – 16:00

w siedzibie Zarządu ZNP

(ul. Piłsudskiego 7, budynek Biblioteki Publicznej w Szczucinie)

tel. Prezesa Oddziału: 781-357-980