Związek Nauczycielstwa Polskiego
Zarząd Oddziału w Szczucinie

Dołącz do nas!

Dlaczego warto wstąpić do ZNP?

Jesteśmy najstarszą w Polsce organizacją związkową działającą od ponad 100 lat.

Skupiamy w swoich szeregach nauczycieli i innych pracowników polskiej oświaty.

Naszym statutowym zadaniem jest stać na straży dobra polskiej oświaty i interesów zatrudnionych w niej pracowników.

Reprezentujemy pracowników przed pracodawcą w sprawach pracowniczych, płacowych, socjalnych, bhp

W razie potrzeby zapewnimy pomoc prawną.

Fachowo doradzamy prawnie, a gdy trzeba bronimy pracownika w sądzie.

Pomagamy przy :  procedurach awansu,  planie rozwoju, kompletowaniu dokumentacji.

Reprezentujemy : nauczycieli  w komisjach dotyczących awansu zawodowego, pracowników w negocjacjach płacowych w samorządach terytorialnych, przed władzami nadzoru pedagogicznego, władzami oświatowymi wyższego rzędu,

Opiniujemy dokumenty dotyczące arkusza organizacyjnego szkoły i placówki

Jesteśmy wszędzie tam, gdzie nikt inny nie chce pomóc

Zapewniamy uczestnictwo w imprezach kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych i turystycznych

Oferujemy swym członkom możliwość rozwijania zainteresowań w klubach nauczycielskich

Organizujemy konferencje, spotkania dyskusyjne o tematyce edukacyjnej z udziałem zaproszonych gości i znanych prelegentów.

JAKO  CZŁONEK  ZWIĄZKU  MASZ  WPŁYW NA :

Podejmowane przez nas działania

Założenia programowe

Kształtowanie polityki oświatowej w samorządach i w kraju

Wybór władz związkowych

JAKO  CZŁONEK  ZNP  MASZ  PRAWO  DO :

Nieodpłatnej pomocy prawnej : obrona przez pełnomocnika związkowego w sprawach sadowych, pomoc obrońców w sprawach dyscyplinarnych, interwencje w przypadku indywidualnych lub zbiorowych konfliktów na tle stosunku pracy, pomoc w przypadku zwolnienia z pracy – opiniowanie wypowiedzenia, konsultacja i pomoc prawna ZG ZNP

Preferencji: dla studiujących w WSP ZNP – Warszawa ; przy zakupie usług w ZNP – Ośrodku Usług Pedagogicznych i Socjalnych / oferty dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli /;  BIUR PODRÓŻY i TURYSTYKI  „ LOGOSTUR „

Zniżek na :  szkolenia organizowane przez ZNP,   opłaty za pobyt w ośrodkach wypoczynkowych, sanatoriach, hotelach i Domach Nauczyciela  będących własnością ZNP, imprezy organizowane przez ZNP

Zniżek w różnych firmach (np. DH Malisz)

Zasiłków statutowych  / urodzenie dziecka, śmierć w rodzinie /

Pomocy materialnej w trudnych sytuacjach życiowych.

 

deklaracja wstąpienia