Związek Nauczycielstwa Polskiego
Zarząd Oddziału w Szczucinie

Kontakt

ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO
ODDZIAŁ W SZCZUCINIE

ADRES:
Ul. Piłsudskiego 7
budynek Biblioteki Publicznej w Szczucinie
33-230 Szczucin

Tel: 781-357-980

e-mail: szczucin@znp.edu.pl