Związek Nauczycielstwa Polskiego
Zarząd Oddziału w Szczucinie

Pliki do pobrania

Doskonalenie zawodowe nauczycieli na rok 2020

Deklaracja wstąpienia

Wniosek o zapomogę losową

Wniosek o wypłatę zasiłku statutowego

Wniosek- zapomoga zdrowotna z funduszu zdrowotnego dla nauczycieli (NOWY)

Wniosek – Społeczny Fundusz Strajkowy