Związek Nauczycielstwa Polskiego
Zarząd Oddziału w Szczucinie

Harmonogram posiedzeń Zarządu Oddziału

HARMONOGRAM
posiedzeń Zarządu Oddziału ZNP – Szczucin
w roku 2020