Związek Nauczycielstwa Polskiego
Zarząd Oddziału w Szczucinie

Ubezpieczenie NNW

Członkowie ZNP z Oddziałów, które nie zrezygnowały z kontynuacji ubezpieczenia, są w ramach składki związkowej ubezpieczeni w STU Ergo „Hestia” od następstw nieszczęśliwych wypadków.

 

Od 1.09.2011 do 31.08.2012 obowiązuje

 

nowy numer polisy : 903001591068 – kwota ubezpieczenia 10 000 PLN.

 

– Ubezpieczenie jest całodobowe.

 

– Ubezpieczenie obejmuje wypadki w kraju i zagranicą.

 

– Nowy okres ubezpieczenia od 1.09.2011 – 31.08.2012.

 

– Podstawą ubezpieczenia jest ważna legitymacja związkowa.

 

 

 

Pobierz formularz zgłoszenia szkody

 

Jak wypełnić wniosek- UWAGA! Dla zdarzeń po 1 września 2011 trzeba wpisywać nowy nr polisy, taki, jaki jest na poniższym wzorze: