Związek Nauczycielstwa Polskiego
Zarząd Oddziału w Szczucinie

Sekretariat Zarządu Oddziału

 

Prezes: Marian Skowron

Wiceprezes: Krystyna Lech

Sekretarz: Paweł Duda