Związek Nauczycielstwa Polskiego
Zarząd Oddziału w Szczucinie

LIST PREZESA ZNP Z OKAZJI ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO

18 września 2020

119636839_383933622980343_8222785287073643825_n
Koleżanki i Koledzy!
Drodzy Uczniowie i Rodzice!
Po wielu miesiącach od ostatnich zajęć w salach lekcyjnych – wracamy do szkół, przedszkoli i placówek oświatowych.Rozpoczynamy nowy rok szkolny. Wyjątkowy, bo w okresie zagrożenia epidemicznego wywołanego koronawirusem. Dlatego Związek Nauczycielstwa Polskiego przygotował propozycje konkretnych działań zwiększających bezpieczeństwo w szkołach i placówkach. Propozycje te przedstawiliśmy premierowi wyrażając nadzieję, że ochrona zdrowia oraz bezpieczeństwo w szkołach i placówkach oświatowych zostaną potraktowane priorytetowo przez rząd. Oczekujemy m.in.: zwiększenia nakładów finansowych na oświatę ze względu na rosnące koszty utrzymania szkół i placówek w okresie zagrożenia epidemicznego, doposażenia szkół i placówek w środki czystości i dezynfekcji niezbędne w czasie obowiązywania reżimu sanitarnego, wyposażenia pracowników oświaty w sprzęt ochrony osobistej (maseczki z filtrem, przyłbice, przesłony z pleksi w miejscu pracy pracowników powyżej 60. roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi) bezpłatnych szczepień na grypę dla pracowników oświaty, przeprowadzenia badań przesiewowych nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami, dostępności do bezpłatnych testów dla pracowników oświaty, zmniejszenia liczebności klas. Wszyscy cieszymy się z powrotu do stacjonarnych zajęć, bo po doświadczeniach związanych ze zdalnym kształceniem wiemy, jak ważne są relacje i bezpośredni kontakt uczeń – nauczyciel.
Uczniom i ich rodzinom,
Nauczycielom oraz Pracownikom oświaty
życzę zdrowia i zajęć w tradycyjnej – stacjonarnej – formie.
Niech ten nowy rok szkolny 2020/2021 będzie przede wszystkim bezpieczny!
Prezes ZNP
Sławomir Broniarz