Związek Nauczycielstwa Polskiego
Zarząd Oddziału w Szczucinie

POWIATOWE OBCHODY 81. ROCZNICY WYDARZEŃ WRZEŚNIOWYCH

18 września 2020

W niedzielę 13 września 2020 r. odbyły się Powiatowe Obchody 81. Rocznicy Wydarzeń Wrześniowych, upamiętniające wybuch II Wojny Światowej, spalenie Szkoły Podstawowej w Szczucinie oraz napaść Związku Radzieckiego na Polskę. W imieniu szczucińskiego oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego kwiaty złożyli Prezes Oddziału Marian Skowron, Sekretarz Oddziału Paweł Duda oraz Członek Zarządu Oddziału Anna Bogacz. Okolicznościowe przemówienia wygłosili Burmistrz Szczucina Jan Sipior, Wicestarosta Dąbrowski Krzysztof Bryk, oraz Poseł ziemi dąbrowskiej Wiesław Krajewski. Obchody uświetniła Orkiestra Dęta przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczucinie oraz Kompania Honorowa Ochotniczej Straży Pożarnej Powiatu Dąbrowskiego.