Związek Nauczycielstwa Polskiego
Zarząd Oddziału w Szczucinie

SPOTKANIE Z OKAZJI DEN ODWOŁANE

14 października 2020

W związku z pogarszającą się sytuacją epidemiologiczną odwołane zostaje spotkanie w ramach obchodów DEN planowane na dzień 15 października w restauracji Sovrana. Spotkanie zorganizujemy w pierwszym możliwym i bezpiecznym terminie.